Op 11 janurari komen Jan en Margie v.d. Heijden komen met hun presentatie, getiteld: 'Thailand'.

202004thailand

Begin 19.45 uur.

Programma:

  • Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
  • Verslag van de laatste ledenbijeenkomst.
  • Mededelingen van het bestuur.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
  • Presentatie: getiteld: 'Thailand'.
  • Pauze.
  • Vervolg van de presentatie.
  • Sluiting van de Ledenbijeenkomst.      
Jan en Margie v.d. Heijden komen met hun presentatie, getiteld: 'Thailand'.Het land van de eeuwige glimlach met de schitterende rijstvelden, de dichte oerwouden en de betoverend mooie eilanden. Zowel op het gebied van vogels, reptielen als onderwaterleven is het heel divers en Margie en Jan nemen ons mee op reis naar dit schitterend deel van Azie.
 

 

Deze Ledenbijeenkomst is voor iedereen gratis en vrij toegankelijk.