Maandag 08 februari Jaarvergadering.

2020 12 Colombia

Begin 19.45 uur.

Programma:

  • Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
  • Verslag van de laatste ledenbijeenkomst.
  • Mededelingen van het bestuur.
  • Finacieel overzicht.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.  
  • Pauze.
  • Vervolg vergadering.
  • Sluiting van de Ledenbijeenkomst.      
Deze Ledenbijeenkomst is voor iedereen gratis en vrij toegankelijk.