Beste leden,

Aangezien corona ons nog steeds in zijn greep heeft en weer oplaait, is er ook op maandagavond 9 november en Maandag 14 december helaas geen Ledenbijeenkomst, omdat we dan weer niet in de Hilde terecht kunnen.  We hebben naar een alternatieve lokatie gezocht, maar door het sluiten van de horeca is ook dat niet gelukt. Wij hopen echt dat we in december weer bij elkaar kunnen komen.
Blijf gezond en het beste. Tot ziens!

Programma Ledenbijeenkomsten 2021:

  • Maandag 11 januari: Jan en Margie v.d. Heijden komen met hun presentatie, getiteld: ‘Thailand’.
  • Maandag 8 februari: Jaarvergadering. (Aangevuld met een lazing).
  • Maandag 8 maart: Henk Grundmeijer komt met zijn presentatie ‘Labyrintvissen, een persoonlijk kweekverslag in woord en beeld’.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,