Vraag
De pas ingerichte bak van mijn zoon heeft een (naar mijn idee) nogal hoog nitraat (NO3) gehalte van 50 mg/l, gemeten met een Sera druppeltest.
Is dit inderdaad hoog (ik meet bij mij 1 mg/l)?? en wat kan hij er eventueel aan doen.

Antwoord
Het gemeten gehalte van 50 mg/l nitraat bij je zoon is inderdaad erg hoog. Tot 20 mg/l is normaal. Nitraat is het restant van de omzetting door bacteriën van nitriet naar nitraat. Nitraat is niet giftig, dit in tegenstelling tot nitriet, maar een plantenvoeding. Vanwege de lage waarde in jouw bak heb je dan voldoende snelgroeiende planten en ververs je regelmatig water.
De remedie voor je zoon is: eerst de helft van het water verversen. Daarna regelmatig water verversen, 10 tot 20% van de waterhoeveelheid per week. Snelgroeiende waterplanten in de bak plaatsen zoals waterpest, hoornblad, cabomba, myriophyllum, ambulia etc. Deze planten nemen het nitraat op. Regelmatig, eenmaal per maand, het filter schoonmaken. Dan moet de waarde normaal worden.
Later bleek dat in het aquarium toegepast kienhout de hoofdoorzaak van de hoge nitraatwaarde was. Ook stonden er in de bak inderdaad erg weinig echte waterplanten.