• Berichtcategorie:Bijeenkomsten

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op 

maandag 14 november 2022 

in de Hilde van
Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle.

Begin 19.45 uur.

Willen de bezoekers van de ledenbijeenkomst er rekening mee houden dat alle buitendeuren van de Havezate om 19.30 uur gesloten worden. De tussendeur naar de Hilde is al vanaf 19.00 uur gesloten. Dit vanwege de veiligheid. Als je voor het gebouw staat met je gezicht er naar toe, dan loop je rechtsaf
voor langs de Hilde. De buitendeur van dit gedeelte van het complex, ingang 2A, is ook gesloten en alleen voor bewoners en personeel van de Havezate
toegankelijk. Maar wij hebben ook een sleutel. Je kunt nu bij de Hilde op het raam kloppen. Dan kunnen we jullie er in laten.

Programma:

  • Opening van de ledenbijeenkomst door de voorzitter.
  • Mededelingen van het bestuur.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Presentatie van en door Willem Postma, getiteld: ‘Een nieuw begin’.
  • Pauze.
  •  Vervolg van de presentatie van Willem Postma.
  •  Sluiting van de ledenbijeenkomst.

Een nieuw begin
Wat heeft Parnassia palustris te maken met een aquarium? Niks. Wat heeft een broedende zwaan te maken met territorium vormende cichliden? Nou,
veel meer dan u denkt. Maar eigenlijk hebben ze alle drie één ding gemeen, nl. de soort in stand houden. Natuurlijk zijn hun methodes en manier verschillend, maar het resultaat is hetzelfde. Er komt een nieuw begin. Soortgenoten, jongen die de soort voortzetten. Deze lezing laat zien, dat de
natuur zich in al zijn verschijningsvormen verjongt. Het begint met een nieuwe dag. In de natuur kunnen we ons verbazen dat bladeren van de boom vallen, maar niet alle soorten hebben dat. De vraag, waarom verliezen bomen hun bladeren wordt beantwoord en waarom er zijn die bladeren houden wordt eveneens beantwoord. Ondanks dat de natuur om ons centraal staat, is deze lezing zeker een aquariumlezing. Sterker nog, het is mogelijk om door studie te maken van de natuur, we dingen gaan zien en begrijpen in ons aquarium. Dat is toch ook natuur? Heel fijn is het onderdeel waarin het aquarium van de heer J. Hoogendoorn van Barbus ticto Hardinxveld-Giessendam centraal staat. Deze buitengewone man, heeft een schitterend aquarium. Een bak die vele malen kampioen is geweest. Van Nederland, het District Z.H.-Zuid en zijn vereniging. Werkelijk schitterend diamateriaal van planten en vissen, laten een echte topper zien. Ook als mens is Jan Hoogendoorn zo te zien. Zijn weigering om Platy’s uit zijn bak te halen en hoger te eindigen is tekenend voor deze man! Het heeft hem meerdere malen het kampioenschap gekost. Voor Jan geen punt. Zijn platy’s waren en bleven in de bak. Zelfs niet voor 5 minuten, tot de keurmeester weg was, was Jan bereid om ze uit te scheppen. Via veel diamateriaal die dieren met broedzorg laten zien, methodes die verklaard worden en u zeker laten verbazen, zijn er twee zeer fraaie kweekverslagen. Apistogramma en Pelvicachromis pulcher.
Een nieuw begin is zeker een lezing die zeer geschikt is voor aquarianen en niet-aqarianen, dus zeker ook voor U! Mag ik u ontmoeten op de contactavond?
Tot ziens, Willem Postma.