Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op de
maandag 12 november 2018 in de Hilde van Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle.
De Hilde is via de hoofdingang van De Havezate vanaf de Gombertstraat bereikbaar. Door de hoofdingang en dan rechts af, dan loop je zo naar de Hilde.

Lees verder voor het programma van deze avond:

Inlopen vanaf 19.30 uur. Begin 19.45 uur.

Programma

  • Opening van de Ledenbijeenkomst door de voorzitter.
  • Verslag van de Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 8 oktober 2018.
  • Mededelingen van het bestuur.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
  • Huldiging van een lid die 25 jaar lid is van onze vereniging.
  • Presentatie van de 4 aquaria, die hebben deelgenomen aan de Verenigingskeuring 2018.
  • Pauze.
  • Vervolg van de presentatie van de Verenigingskeuring 2018.
  • Uitslag en uitreiking van de prijzen van de Verenigingskeuring 2018.
  • Sluiting van de Ledenbijeenkomst.      


 

Verenigingskeuring 2018. Theo Verheij en Wim Steinhoff hebben de 4 aquaria gekeurd, die in een presentatie door hen besproken worden. De deelnemers die een voldoend aantal punten hebben gescoord, kunnen doorstromen naar de Districtskeuring 2019. Dat geldt voor het speciaal aquarium en 2 van de 3 gezelschapsaquaria.
Het is de bedoeling dat de aanwezigen ook opbouwende kritiek hebben op de te bespreken aquaria. Daar leren zij zelf en ook de deelnemers van. 

  
Deze Ledenbijeenkomst is voor iedereen gratis en vrij toegankelijk.        

 

Route naar de Hilde in "De Havezate":
U kunt hier de route online laten berekenen naar zaal Hilde.
Voer daarvoor onder de kaart in het onderstaande invoerveld uw adres in (straatnaam 3, 1234 AA plaatsnaam).
Selecteer dan de optie "Ledenbijeenkomst zaal Hilde"

Van Adres: Naar:
 

Verslag van de Ledenbijeenkomst, gehouden op maandag 8 oktober 2012