Verenigingsnieuws

Hier kunt u een overzicht vinden van al het verenigingsnieuws.
Het nieuwste artikel staat bovenaan deze blog-weergave.

Huldiging Marcel Bennik

Tijdens de afgelopen Ledenbijeenkomst is ons bestuurslid Marcel Bennik in het zonnetje gezet. Marcel is al meer dan 10 jaar lid van het bestuur en doet veel voor de vereniging.  Hij helpt onder andere bij het onderhouden van aquaria en hij heeft meerdere presentaties gemaakt waaronder de cursus die we in het voorjaar hebben gegeven. Ook binnen het bestuur heeft hij een duidelijke inbreng. Het bestuur wil Marcel bedanken voor zijn inzet.  Daarom krijgt hij de Gouden Vin uitgereikt, een onderscheiding van de NBAT.
Marcel, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

   

Huldiging Wim Steinhoff

Tijdens de ledenbijeenkomst van 8 januari 2018 werd Wim Steinhoff in het zonnetje gezet. Veel van onze leden zullen Wim kennen als secretaris van onze vereniging.
Dat klopt want Wim is al ruim 40 jaar bestuurslid van Natuurvrienden-Zwolle. De meeste jaren daarvan is hij actief als secretaris. Ook verzorgt hij al vele jaren als redacteur ons maandblad. Daarnaast is hij ook al enkele jaren actief als ongediplomeerd keurmeester binnen onze vereniging.
Voor leden die 40 jaar actief zijn als bestuurslid stelt de NBAT de zilveren legpenning met inscriptie beschikbaar. Deze werd door onze voorzitter, Marco Zandbergen, uitgereikt. Uiteraard ging dat vergezeld met een mooi boeket bloemen
Volgens Wim is de combinatie bestuurslid en redacteur eigenlijk niet wenselijk. Dit omdat een redacteur zich onafhankelijk op moet kunnen stellen. Maar ondanks dat doet hij het nog steeds met veel plezier.
  wim 1

Beurs in de IJsselhal 2017

                                       Op zondag 22 oktober 2017 waren wij met een stand aanwezig op de beurs van Ter Events in de Zwolse IJsselhal. We deden mee aan deze beurs samen met de NBAT, Natuur in Huis Rijssen, Betta splendens Almelo en Azaqua.

Lees meer...

Theo Verheij benoemd tot erelid

Op 13 februari 2017 heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden. Op deze avond hebben we onder andere het  jaarverslag van de secretaris en de penningmeesteres besproken. Maar ook vonden de bestuursverkiezingen  plaats. Wim Steinhoff en Marco Zandbergen waren aftredend en herkiesbaar. Theo Verheij was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.  Wim Steinhoff is herkozen en blijft in functie als secretaris. Marco Zandbergen is gekozen als nieuwe voorzitter en volgt Theo Verheij op. Tevens is Anne Pleiter gekozen als nieuw bestuurslid. Hiermee is het bestuur weer compleet.   Marco krijgt de voorzittershamer van Theo  Lees meer...

Excursie naar het Woldlakebos

bos 2

Op 25 juni 2016 organiseren we een excursie naar het Woldlakebos.Het Woldlake bos is een prachtig natuurgebied in de Wieden  in beheer van Natuurmonumenten. Wij verzamelen om 10 uur in Giehoorn en daar beginnen we met een kopje koffie. Daarna vertrekken we naar het Woldlakebos en maken daar en wandeling. Twee gidsen vertellen ons van alles over de libellen die daar veel voorkomen, maar ook over de prachtige natuur daar ook bezoeken wij een observatiehut met uitzicht over een groot meer met vele watervogels. Deelname is voor onze leden gratis, die ook nog één introducé mee mogen nemen. Opgeven hiervoor kan nu al via het cantactformulier van  deze website, of tijdens een ledenbijeenkomst of per mail bij Jan Disco
Aanmelden kan tot uiterlijkl 13 juni 2016 tijdens de ledenbijeenkomst

   
(Adverteerder / sponsor)