Welkom bij Natuurvrienden-Zwolle.nl

Over Natuurvrienden-Zwolle.nl

Aquarium van verenigingskampioen 2009

De Zwolse Aquariumvereniging 'Natuurvrienden-Zwolle.nl' is een vereniging van enthousiaste natuurliefhebbers. Zo zijn er leden met een paludarium, terrarium, vijver en aquarium, vivaria genoemd.
De doelstelling van de vereniging is het verzamelen en uitdragen van kennis over de natuur, in het bijzonder over paludaria, terraria, vijvers en aquaria.
Bij de leden staat het welzijn en de verzorging van de dieren voorop. Daarna wordt gekeken naar het esthetische deel (hoe is het aanzicht van het vivarium) van de hobby.Cover van het verenigings-maandblad
Iedere tweede maandag van de maand hebben we een ledenbijeenkomst (behalve juli en augustus), waar we trachten een zo gevarieerd mogelijk programma neer te zetten. Te denken valt dan onder meer aan dialezingen van en door kenners uit het gehele land, ook verschillende thema-avonden worden door ons zelf verzorgd. Ieder lid kan de uitgedragen kennis dan zo goed mogelijk in zijn eigen situatie toepassen.

De vereniging beschikt over een eigen technische commissie die ondersteuning kan bieden bij (technische) problemen en ook met het bouwen van een aquarium of paludarium. Er staan intussen bij leden van de vereniging diverse aquaria en paludaria die in eigen beheer zijn gebouwd en uitgebreid getest. Het niveau van deze aquaria is zeer hoog. Al diverse malen heeft een lid van de vereniging deelgenomen aan de landelijk keuring.
Verder is er speciaal voor leden een ledenforum op de website aanwezig, zodat ze ook buiten de ledenvergaderingen kennis met elkaar kunnen overdragen.


Wie zijn wij

Wij zijn de leden van een aquariumvereniging die zeer enthousiast bezig zijn met de hobby. Eén van de grote projecten die we, samen met Nanne de Vos uit Arnhem, hebben opgezet is het Rio Negro biotoop-aquarium in het Ecodrome in Zwolle. Dit is het grootste zoetwateraquarium in Europa. Er is getracht om een stuk van de Rio Negro na te bootsen. Gezien de reacties van de bezoekers van het Ecodrome en de recensies in de media is dit zeer goed geslaagd. Onze technische commissie heeft ook een aantal lezingen gemaakt waarin het bouwen van aquaria, biologische filters etc. tegen het licht wordt gehouden. Met deze lezingen trekken ze het hele land door in de hoop dat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. De doelstelling hiervan blijft in de eerste plaats dat het onderkomen van de dieren een zo natuurgetrouw mogelijke weergave is van de werkelijkheid en dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen laten zien.
Meedoen

Iedereen, jong of oud, kan meedoen. Het belangrijkste wat je daarvoor mee moet brengen is de liefde voor de natuur, waarin het welzijn van dier en plant altijd voorop staat. Verder vragen we een kleine bijdrage voor een jaar lidmaatschap. Hierin zit ook het lidmaatschap voor de Nederlandse Bond Aqua Terra (N.B.A.T.) en het daarbij behorende blad 'Het Aquarium', hét vakblad voor aquarium- en terrarium-liefhebbers.
Wil je een keer (geheel vrijblijvend) een ledenbijeenkomst bezoeken, kijk dan even in de uitnodiging.
Een informatiepakket kan je aanvragen door een mail te sturen naar Jan Disco. Als u lid wilt worden kunt u het aanmeldingsformulier invullen. We zullen in beide gevallen zo spoedig mogelijk van ons laten horen en hopen dan dat je onze gelederen komt versterken!

Het bestuur.