Verenigingsnieuws

Hier kunt u een overzicht vinden van al het verenigingsnieuws.
Het nieuwste artikel staat bovenaan deze blog-weergave.

Theo Verheij benoemd tot erelid

Op 13 februari 2017 heeft onze jaarvergadering plaatsgevonden. Op deze avond hebben we onder andere het  jaarverslag van de secretaris en de penningmeesteres besproken. Maar ook vonden de bestuursverkiezingen  plaats. Wim Steinhoff en Marco Zandbergen waren aftredend en herkiesbaar. Theo Verheij was tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.  Wim Steinhoff is herkozen en blijft in functie als secretaris. Marco Zandbergen is gekozen als nieuwe voorzitter en volgt Theo Verheij op. Tevens is Anne Pleiter gekozen als nieuw bestuurslid. Hiermee is het bestuur weer compleet.   Marco krijgt de voorzittershamer van Theo  Lees meer...

Excursie naar het Woldlakebos

bos 2

Op 25 juni 2016 organiseren we een excursie naar het Woldlakebos.Het Woldlake bos is een prachtig natuurgebied in de Wieden  in beheer van Natuurmonumenten. Wij verzamelen om 10 uur in Giehoorn en daar beginnen we met een kopje koffie. Daarna vertrekken we naar het Woldlakebos en maken daar en wandeling. Twee gidsen vertellen ons van alles over de libellen die daar veel voorkomen, maar ook over de prachtige natuur daar ook bezoeken wij een observatiehut met uitzicht over een groot meer met vele watervogels. Deelname is voor onze leden gratis, die ook nog één introducé mee mogen nemen. Opgeven hiervoor kan nu al via het cantactformulier van  deze website, of tijdens een ledenbijeenkomst of per mail bij Jan Disco
Aanmelden kan tot uiterlijkl 13 juni 2016 tijdens de ledenbijeenkomst

   

Magnus Bakker 25 jaar lid

 
  
      
Tijdens de ledenbijeenkomst op 11 januari 2016 werd Magnus
Bakker in het zonnetje gezet . Niet zonder reden. Onze bibliothecaris is al 25 jaar lid van Aquarium vereniging Natuurvrienden-Zwolle.

Van voorzitter Theo Verheij kreeg hij namens de vereniging een mooie herinnerings standaard uitgereikt.  Maar omdat hij ook al 25 jaar lid is van de NBAT kreeg hij ook de NBAT speld voor 25 jaar lid  overhandigd.
Magnus van harte gefeliciteerd en we hopen, dat je nog vele jaren lid zult blijven

70 jarig jubiileum

70jaar   Op 14 augustus 2015 was het precies 70 jaar geleden, dat Natuurvrienden-Zwolle werd opgericht. Dit hebben we niet onopgmerkt voorbij laten gaan.
Daarom hebben we eerst een speciale excursie naar Giethoorn gehouden . Dit was een hele gezellige dag met koffie, een rondvaart en een lunch.
Later hebben we een  bijzondere  verenigingavond  gehouden. Met een presentatatie over  activiteiten uit het verleden van de vereniging en filmpjes van gesprekken met een aantal bijzondere leden.

Lees meer...

Jubilarissen in 2014

Op 8 december 2014 tijdens de maandelijkse ledenbijeenkomst hebben we twee jubilarissen gehuldigd.
Marco Zandbergen was 25 jaar lid van de vereniging en Bennie Jorink was al 40 jaar lid van Natuurvrienden-Zwolle. Reden genoeg om deze twee doorzetters in het zonnetje te zetten. Onze voorzitter Theo Verheij overhandigde Bennie en Marco namens de NBAT een speld. Als blijk van waardering kregen zij van de vereniging een aardig aandenken.

Lees meer...

(Adverteerder / sponsor)