Vrijwilligers commissie

Op deze plek kunt u verschillende dingen lezen die betrekking hebben op de vrijwillegerscommissie van de vereniging.
Dit is een zeer actieve commissie onder leiding van Jan Disco.
De vrijwilligerscommissie is een niet te onderschatten onderdeel van de vereniging. Zij regelen vele dingen die er voor zorgen dat de vereniging actief blijft.


Wat doet de vrijwilligers commissie?

Nou, deze commissie doet heel veel. Een enthousiaste club leden verleent regelmatig hand- en spandiensten voor de vereniging. Allerlei activiteiten, die het bestuur niet in z'n eentje kan uitvoeren worden door deze commissie uitgevoerd.

Waar moet u dan zo al aan denken?

 • Regelmatig worden de dierenspeciaalzaken in Zwolle en omgeving bezocht en voorzien van informatie materiaal over onze vereniging.
 • Enkele keren per jaar zijn wij als Natuurvrienden-Zwolle present op een beurs voor dierenliefhebbers, in het bijzonder voor aquarium- en terrarium houders.
 • Ook worden er aquaria onderhouden van mensen, die daar door b.v. een handicap niet (meer) toe in staat zijn.
 • Er wordt contact gezocht met nieuwe leden van onze vereniging.
 • Er worden artikelen geschreven voor het maandblad zoals:
  • De pen
  • Door de voorruit
 • Samen met het bestuur wordt nagedacht over nieuwe activiteiten.
 • Zo is er ook de foto wedstrijd georganiseerd.


Deze commissie komt gemiddeld vier à vijf keer per jaar met een delegatie van het bestuur bij elkaar, om de gang van zaken te bespreken en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Als het u nu leuk lijkt om ook actief te zijn in deze commissie, neem dan contact op met Jan Disco.


Jan Disco

 

 

(Adverteerder / sponsor)