Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst van A.V. Natuurvrienden-Zwolle, te houden op maandag 11 november 2024 in de Hilde van Driezorg Zwolle De Havezate, Gombertstraat 350, 8031 MK Zwolle.

Begin 19.45 uur.

Programma

  • Opening van de ledenbijeenkomst door de voorzitter.
  • Mededelingen van het bestuur.
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Gerrit, Frank en Marcel (TAC) geven een presentatie over bezoeken aan leden.
  • Pauze  (met verloting, verkoop voer en plantenmest meststoffen).
  • Vervolg van de presentatie.
  • Sluiting van de ledenbijeenkomst.

Dit is een vervolg van de vorige keer. Tijdens de bijeenkomst zal de TAC de bezoeken aan leden, voorzien van een uitgebreide fotorapportage en een begeleidend verhaal aan de leden presenteren. Een leerzame avond waar je volop vragen kunt stellen.

In het afgelopen seizoen is de technische adviescommissie (TAC) gestart met het thema bakkie doen om op een laagdrempelige manier de leden te leren kennen en te betrekken bij de vereniging. De TAC bezocht tijdens deze activiteit de leden en gaf technische bijstand waar dat gewenst was. De meeste tijd werd besteeds aan het kletsen over aquariumhouderij en het uitwisselen van ervaringen. 

Onze bijeenkomsten :

 

aanvang: 19:45 (zaal open: 19:30)

Zaal Hilde van Driezorg Zwolle de Havezate,

Ingang 2a
bij:
Gombertstraat 722,
8031 MK Zwolle.

Rij het parkeerterijn op tegenover de Ravelstraat.

De ingang is bij de brievenbussen. Er is geen bel, maar even op het raam kloppen. Kies de ingang (zie plattegrond). 

Willen de bezoekers van de ledenbijeenkomst er rekening mee houden dat alle buitendeuren van de Havezate om 19.30 uur gesloten worden. De tussendeur naar de Hilde is al vanaf 19.00 uur gesloten. Dit vanwege de veiligheid.
Als je voor het gebouw staat met je gezicht er naar toe, dan loop je rechtsaf voor langs de Hilde. De buitendeur van dit gedeelte van het complex, ingang 2A, is ook gesloten en alleen voor bewoners en personeel van de Havezate toegankelijk. Maar wij hebben ook een sleutel. Je kunt nu bij de Hilde op het raam kloppen. Dan kunnen we jullie er in laten. Enkele bestuursleden zijn meestal vanaf 19.15 uur in de Hilde aanwezig.