Vereniging voor Aquarium-, Terrarium- en Insectariumkunde.

Rekeningnummer: NL38 INGB 0000 8459 52
Opgericht: 15 augustus 1945 (Koninklijk goedgekeurd).

Aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua-Terra (www.nbat.nl).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Internet: www.natuurvrienden-zwolle.nl

Op alle artikelen en foto’s op deze website rust copyright.
De artikelen en foto’s mogen worden gebruikt en worden overgenomen, mits het gebruikt wordt ter promotie van de hobby. Bronvermelding is daarbij verplicht.

Het gebruik van artikelen en foto’s voor commerciĆ«le doeleinden is niet toegestaan, mits daarvoor schriftelijke toestemming is afgegeven en ondertekend is door het bestuur van de vereniging.
Bij misbruik zullen de kosten voor het gebruik van de artikelen en beelden in rekening gebracht worden.

De aquariumvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van in deze website gegeven informatie.

Verdere informatie omtrent de overname van artikelen kunt u inwinnen via de secretaris van de vereniging, zie “Contact” voor de adressering.

Website Natuurvrienden-Zwolle en gebruik van cookies:
Op deze website maken we gebruik van cookies. Zie hiervoor onze privacyverklaring en uitleg over cookiegebruik.

Het bestuur.