De Landelijke keuring wordt op dit moment ook uitgevoerd door het College bondskeurmeesters. Zij reizen het hele land door om bij de liefhebbers thuis hun aquaria te keuren. Met twee keurmeesters brengen zij bijvoorbeeld in kaart hoe het biologisch met het aquarium gesteld is en hoe het technisch allemaal geregeld is. Beide keurmeesters maken daar een prachtige presentatie van en tonen die u graag op 19 november 2022 in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 3951 CR Maarn. Vlakbij het station en gratis parkeren voor de deur.

We hopen u te ontmoeten in Maarn.

Met hobbygroet,
Jos Hut

voorzitter NBAT

Programma:

12:30 Zaal open
13:00 Welkom door De voorzitter
13:10 Presentatie paludarium en zeewater
13:30 Presentatie speciaal
14:30 Presentatie gezelschap
15:15 Uitslag en prijsuitreiking
Aansluitend sluiting door voorzitter
(einde ca. 15:45)