NPK mengsel

De inhoud van een potje/zakje:

  • Kaliumnitraat (KNO3):  27,7gram
  • Kaliumfosfaat (KH2PO4) : 2,3 gram
  • Totaal : 30 gram

De inhoud van het potje los je op in een halve liter kraanwater. Elke week doseer je 15 ml per 100 liter aquarium water. Je geeft dan :

  • Stikstof:  N: 5,1 ppm verhoging
  • Fosfaat:   P: 0,48 ppm verhoging
  • Kalium:    K: 3,4 ppm verhoging

Dit is voldoende voor een aquarium zonder CO₂ toevoeging.

Voor de mensen die geregeld hun ppm waardes meten weten en aanpassen.

Gebruik een testset uit de winkel. Je heb veel soorten maar het komt niet zo nauw. Let wel:  ‘Het is geen ‘rocket science’. Hou in je gedachte dat Tom Barr, de pionier op aquariumbemesting, alles nauwkeurig uit rekent in milligrammen en dan opgeeft hoeveel  eet of theelepels je moet toevoegen voor een goed resultaat. Dat zegt wel iets over hoe je moet werken, want je weegt het voer voor de vissen ook niet af.  Wel belangrijk is dat je wekelijks op de zelfde dag meet. Het is handig om alles op een papiertje of op je  telefoon bij te houden wat je elke week toevoegt aan je aquarium. Kijk ook naar de datum van je setje, ze zijn beperkt houdbaar. Na openen de datum noteren in verband met de houdbaarheid. Je kunt met een testset een fout maken tot 3,5 ppm. , een druppel test is het nauwkeurigst. Een ander aspect is het water verversen, meet na het water verversen de waardes.

Maar we gaan eerst kijken wat we meten en wat we daar mee kunnen doen.

Wat is in een beplant aquarium de norm voor nitraat:  Optimaal niveau: 10 – 25ppm.

Je kiest 15 ppm voor je aquarium. Je kijkt wat je hebt gemeten, bv: 2 ppm.  Gevolg je moet nitraat toevoegen om op je optimale niveau te komen. Dat is simpel:

10 ppm – 2 ppm = 7 ppm verhogen.

Nu moet je uit reken hoeveel je moet toevoegen. Daarvoor staat hieronder een rekenhulp. Maar eerst dit: 1 ppm = 1 mg per liter. De een drukt alles uit in ppm en de ander in mg/l. Ik kies voor ppm.

Je heb je potje opgelost in 500 ml water, Je toevoeging/dosering van 21 ml geeft in een aquarium van 100 liter een nitraat (NO₃²⁻) verhoging van 7 ppm.

Rekenhulp:


noteer wat je doet.