• Berichtcategorie:Nieuws

Het is een goede gewoonte om jubilarissen die 5, 10,15 jaar of langer lid zijn van Natuurvrienden-Zwolle te vermelden in het maandblad.
Maar voor leden die 25 of 40 jaar of zelfs 50 jaar lid zijn doen we tijdens een ledenbijeenkomst in december altijd iets bijzonders.
Dit jaar waren Chris de Groot en Gerrit Pots 25 jaar lid. Chris de Groot kon niet aanwezig zijn.
Gerit Pots was er wel en ontving uit handen van voorzitter, Marco Zandbergen een mooie herinnering aan deze mijlpaal.

bordje