Op maandag 8 mei hielden we tijdens de reguliere ledenbijeenkomst een korte extra ledenvergadering. Voor Wim Steinhoff was de tijd aangebroken om zich terug te trekken als secretaris van Aquarium Vereniging Natuurvrienden-Zwolle. Jan Bout had zich kandidaat gesteld voor deze functie. Gelukkig waren de aanwezige leden het hiermee eens.
Wim is 48 jaar secretaris geweest van onze vereniging. We konden Wim niet zomaar laten vertrekken.
Twee oud bestuursleden, Dick Boellaard en Freek Nooter hielden een mooie toespraak. Hierin werd verteld hoe Wim in het bestuur terecht is gekomen. Ook een stukje geschiedenis van de vereniging, waarin Wim een rol heeft gespeeld, kwam aan bod.
Hierna richtte Jos Hut, de voorzitter van de Nederlandse Bond Aqua Terra, Het woord tot Wim. Als blijk van waardering kreeg Wim de Gouden legpenning. Deze kan worden uitgereikt aan leden die 40 jaar of meer actief zijn als bestuurslid van een vereniging.
Na deze huldiging hield Jan Disco een toespraak. Wim werd geroemd om het lange tijd volhouden van zijn functie als secretaris. Nauwkeurigheid en fatsoen waren kenmerkend voor hem.
Van onze voorzitter, Marten Hulst kreeg Wim een mooie oorkonde. Voor zijn vrouw Elly was er een prachtig boeket bloemen.
Het was een mooi afscheid van Wim als secretaris. Hij kan zich nu volop bezighouden met de redactie van ons maandblad.

speech voor Wim:

We overvallen je natuurlijk een beetje, omdat er dingen gebeuren waar je niets van weet. Dat moet je maar accepteren, ook al hou je daar eigenlijk niet van. Maar we willen je niet zo maar laten vertrekken.
Als je Wim zegt, zeg je volhouder. Toen wij in 1978 lid werden van Natuurvrienden-Zwolle was jij al een tijd secretaris, Dat hebben we zojuist ook van Freek Nooter en Dick Boellaard gehoord.
Door omstandigheden zijn wij er een aantal jaren uit geweest. Maar toen we na zo’n
15 jaar weer opnieuw lid werden was je nog steeds secretaris. En dat heb je volgehouden tot vanavond. Hoezo volhouder! 48 jaar, dat is niet niks.
In de loop van de jaren is er natuurlijk het een en ander veranderd. Niet alleen het ledenaantal is fors afgenomen, maar ook de manier van werken. Waar eerst alles met pen, papier en schrijfmachine gedaan werd, gaat nu alles met de PC, internet, e-mail en WhatsApp. Ook FaceBook hoort daar bij, maar daar wil je niets van weten!
Zo moest je constant overschakelen en wennen aan nieuwe ontwikkelingen. Het is je prima gelukt.
Je bent begonnen als secretaris, maar hebt ook een tijd een dubbelfunctie gehad: secretaris en voorzitter. Later heb je naast het secretariaat ook het redacteurschap van ons maandblad op je genomen. Dat laatste blijf je gelukkig nog volhouden.
Een vaste taak van jou was ook zeker het organiseren van de verenigingsavonden, waarbij het uitnodigen van b.v. een spreker hoort. Dat is niet altijd even simpel. Het moet leuk en interessant zijn, maar ook niet te duur.
Eerder was dat regelmatig het inhuren van een dia-band lezing via de NBAT. Die je dan ook met de jeugdleden, die we toen nog hadden ging bekijken. Met diezelfde jeugdleden ging je ook kijken wat er zoal in de sloten aan leven te vinden was.
Dia’s kennen we tegenwoordig haast niet meer. Nu is het meer de vraag houdt de beamer het een hele avond vol. Gelukkig gaat dat weer goed.
Nauwkeurigheid en fatsoen zijn sleutelwoorden voor jou. Haal het niet in je hoofd om niet te reageren op een mail van Wim. Houd je vooral ook aan afspraken.
Dat zien we ook terug in het maandblad, zo wordt de spelling altijd grondig gecontroleerd en gecorrigeerd.
Een aquarium en alles wat daar bij hoort is altijd jouw passie geweest. Ook al had je er al heel lang zelf niet meer een. Maar als je bij iemand thuis komt, moet je wel altijd even kijken.
Wim we waren op zich niet verbaasd, toen je aangaf te willen stoppen met het secretariaat. Maar jouw plichtsbesef zei: ik ben aftredend, maar ik blijf doorgaan tot er een oplossing is. Dat moment is nu gekomen.
Gelukkig blijf je nog ons mooie maandblad verzorgen. Dat kun je thuis op je kamer achter de PC prima regelen. De druk van de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt weg en dat zal rust geven in onder andere je thuissituatie.
Wim we zijn je dankbaar voor wat je al die jaren voor de vereniging gedaan hebt. We waarderen jouw prettige manier van samenwerken in het bestuur.
We nemen afscheid van de secretaris maar niet van Wim en hopen je hier nog regelmatig te zien.
We hopen, dat je nog lang samen met Elly van het leven en de vereniging kunt genieten.
Het ga je goed!