Iedereen, jong of oud, kan meedoen. Het belangrijkste wat je daarvoor mee moet brengen is de liefde voor de natuur, waarin het welzijn van dier en plant altijd voorop staat. Verder vragen we een kleine bijdrage voor een jaar lidmaatschap. Als vereniging zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Bond Aqua Terra (N.B.A.T.) en het daarbij behoort het blad ‘Het Aquarium’, hét vakblad voor aquarium- en terrarium-liefhebbers. Dit houdt in dat men “Het Aquarium” digitaal kan lezen op de site van de NBAT. Wil je het blad in papiervorm dan kun een abonnement nemen per post. Bij elke uitgave van het blad krijgen alle rechthebbenden via een speciale nieuwsbrief/via de mail bericht dat het nieuwe blad online staat. Bij elke nieuwe uitgave wordt in diezelfde mail elke keer een nieuw wachtwoord en een link gegeven waarmee ingelogd kan worden.

Het maandblad is ons eigen verenigingsblad, dat wordt in PDF-vorm of als in boekje per post onder de leden verspreid.

B-lid is voor leden die al lid zijn van de N.B.A.T. via een zustervereniging.

Jeugdleden zijn leden tot 18 jaar, zij moeten hun geboorte jaar opgeven.

Als je lid wilt worden kunt je het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. We zullen je zo spoedig mogelijk welkomst brief toesturen. Het email adres dat je opgeeft wordt door de NBAT gebruikt voor het digitale blad en ons maandblad per PDF.

Het lidmaatschap is zeker niet duur, het levert u wel veel voordelen op. Binnen de vereniging is veel kennis over aquaria, terraria en vijvers voorhanden.

 • Leden staan voor u klaar met raad en daad.
 • Krijg advies en/of hulp bij problemen.
 • Iedere maand is er een gezellige en informatieve verenigingsavond. Hier wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook planten en dieren.
 • Ontvang iedere maand ons maandblad.
 • Goedkope planten bemesting (NPK en IJzer) en visvoer
 • U heeft de mogelijkheid om aan een verenigingskeuring mee te doen.
 • U kunt lid worden van de landelijke bond, de NBAT. In dat geval kunt u het prachtige magazine “Het Aquarium” met korting krijgen.
 • Informatie over nieuwe technieken zoals: Aquascaping / Nano aquaria /LED verlichting / CO2 bemesting
 • Meedoen met leuke excursies.
 • Profiteer van korting bij onze sponsoren.

Het lidmaatschap kost per jaar:
A-lid: € 37,50
B-lid : € 22,50
Jeugd lid: € 13,00
Huisgenoot lid: € 23,00
Begunstiger: € 22,50 (Geen lid NBAT)
Maandblad via post extra kosten € 15,00
“Het Aquarium” magazine per post : € 25,00 extra.

Op het lidmaatschap formulier kun je je voorkeuren weergeven.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN HET LIDMAATSSCHAP VAN VERENIGING VAN AQUARIUM- EN TERRARIUMLIEFEBBERS NATUURVRIENDEN ZWOLLE

Sinds 25 Oktober 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. In heel Europa geldt vanaf die datum dezelfde privacyregelgeving rond persoons-gegevens. Hiervoor is sinds 25 Oktober 2018 uw toestemming vereist. In onderstaand
overzicht staan de betreffende gegevens en het doel van de administratie vermeld. De met een (*) aangemerkte gegevens zullen wij tevens delen met de NBAT voor het daarbij aangegeven doel. Bij lid worden van onze vereniging gaat je akkoord met deze administratie.

 • Algemene ledenadministratie (*)
 • Toezending maandblad
 • “Het Aquarium” (*)
 • Eventuele postverzending
 • Aanmelding voor
 • verenigingsactiviteiten
 • Innen van de contributie
 • Maandblad  
 • Informatie
 • Uitwisseling van hobby
 • Gerelateerde informatie (*)
 • Bereikbaarheid voor van hobby
 • Gerelateerde berichten en
  informatie (*)
 • Registratie als jeugdlid of
  gewoon lid
 • Vastlegging van de besluitvorming
  binnen de vereniging

lidmaatschapformulier


* ) is een verplichveld.