• Berichtcategorie:Bijeenkomsten

Begin 19.45 uur.
Inloop 19.30

Agenda van de ledenvergadering

  • Opening van de ledenvergadering/ledenbijeenkomst door de voorzitter. 
  • Mededelingen van het bestuur. 
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • Voorstel van het bestuur om Jan Bout tot secretaris te benoemen, in plaats van Wim Steinhoff.
  • Henk Veenstra komt met een algemene presentatie over inrichtingsideeën van diverse aquaria.
  • Pauze.
  • Vervolg van de presentatie van Henk Veenstra.
  • Sluiting van de ledenvergadering/ledenbijeenkomst

Inrichtingsideeën van diverse aquaria

We gaan het simpelweg hebben over hoe we een aquarium in het algemeen
inrichten.
We hebben de diverse categorieën A1 t/m E2. Daarom pak ik de keurwijzer er
bij en gaan we kijken hoe de keurmeesters er naar kijken. Wat zijn de meest
gemaakte ‘fouten’. Ik zeg dan altijd: ‘wat kan beter’.
Ik maak gebruik van alle foto’s die ik tijdens huis-, district- en landelijk keuringen heb gemaakt. De ‘gulden snede’ gaan we ook inzetten.
En ik ga er van uit dat we op de avond zelf met elkaar gaan kijken wat beter
kan en wat mooi is. En daarnaast houd ik wel van uitdagingen. Het hoeft niet
altijd standaard te zijn. Durf ook eens wat, vooral bij speciaal aquaria.


Henk Veenstra.

Willen de bezoekers van de ledenvergadering/ledenbijeenkomst er rekening
mee houden dat alle buitendeuren van de Havezate om 19.30 uur gesloten
worden. De tussendeur naar de Hilde is al vanaf 19.00 uur gesloten. Dit vanwege de veiligheid.
Als je voor het gebouw staat met je gezicht er naar toe, dan loop je rechtsaf
voor langs de Hilde. De buitendeur van dit gedeelte van het complex, ingang
2A, is ook gesloten en alleen voor bewoners en personeel van de Havezate
toegankelijk. Maar wij hebben ook een sleutel. Je kunt nu bij de Hilde op het
raam kloppen. Dan kunnen we jullie er in laten. Enkele bestuursleden zijn
meestal vanaf 19.15 uur in de Hilde aanwezig.

Onze bijeenkomsten :

 

aanvang: 19:45 (zaal open: 19:30)

Zaal Hilde van Driezorg Zwolle de Havezate,

Ingang 2a
bij:
Gombertstraat 722,
8031 MK Zwolle.

Rij het parkeerterijn op tegenover de Ravelstraat.

De ingang is bij de brievenbussen. Er is geen bel, maar even op het raam kloppen. Kies de ingang (zie plattegrond).