• Berichtcategorie:Nieuws

Beste leden, 

Aangezien het corona virus nog steeds actief is, kunnen we helaas nog steeds niet fysiek bij elkaar komen.

Het bestuur heeft Henk Grundmeijer bereid gevonden om een online presentatie te geven over Labyrintvissen. Deze presentatie zal plaatshebben op maandagavond 17 mei (de volgende week maandag).

De agenda:

19.15 uur inloggen via de link  die u per email ontvangt.

19.30 uur zal onze voorzitter, Marten Hulst, een korte inleiding houden. Daarna krijgt Henk Grundmeijer het woord voor zijn presentatie.

Inhoud van de presentatie:

Online lezing over labyrintvissen

Op 17 mei staat onze online Ledenbijeenkomst in het teken van labyrintvissen. Henk Grundmeijer vertelt dan uitgebreid over deze kleurrijke en interessante vissenfamilie. In de afgelopen 50 jaar kweekte hij diverse soorten. De laatste 15 jaar maakte hij een groot aantal foto’s en zijn presentatie bevat dus veel uniek beeldmateriaal.
Henk publiceerde in Het Aquarium over het kweken met chocoladegoerami’s. Bij deze bijzondere vis zal hij wat uitgebreider stilstaan.
Verder komen diverse labyrintvissen aan bod. De reis voert van de ‘wilde’ Bettasoorten naar de goerami’s (waaronder de mysterieuze spitskopgoerami, Ctenops nobilis) en andere vertegenwoordigers van deze grote vissenfamilie.

Een hele leerzame avond gewenst.

Met vriendelijke groet het bestuur.